BATCOVER e-BIKE on palonrajoituspeite pienille ja keskisuurille Litium-ioniakuille.

Litium-ioniakkujen palot ovat viime aikoina nousseet paljon keskusteluun, lähinnä johtuen palossa syntyvistä myrkyllisistä kaasuista ja toisaalta palon varsin haasteellisesta sammuttamisesta.

Olemme kehittäneet ratkaisun pienten ja keskisuurten akkujen paloihin. Tällainen palo on maallikon täysin mahdotonta sammuttaa turvallisesti. Tukesin tekemissä testeissä sekä tarkoitukseen tehdyt käsisammuttimet että sammutuspeitteet osoittautuivat sekä tehottomiksi että turvattomiksi käyttäjälle heitteistä ja savukaasuista johtuen. Akkupalo ei sammunut käsisammuttimella ja sammutuspeite paloi puhki.

Akkupalon rajauspeite

Akkupalossa syntyy usean metrin mittaisia pistoliekkejä sekä palavia heitteitä, jotka tehokkaasti levittävät tulipalon ympäristöön. Kehittämämme rajoituspeite pystyy estämään sekä heitteet että pistoliekit, on erittäin yksinkertainen käyttää ja käyttäjälle turvallisempi kuin esimerkiksi käsisammutin. Samalla suuri osa palosta leviävistä epäpuhtauksista jää peitteen alle eikä leviä ympäristöön. Tilassa olevien henkilöiden on turvallisempaa poistua. BATCOVER peitteet valmistetaan Suomessa.

Video polttokokeesta, jossa poltetaan täysikokoinen (550 Wh) polkupyörän akku peitteen alla.
Video polttokokeesta, jossa akkupalopeitteellä estetään liekkien ja heitteiden leviäminen ympäristöön.
Vertailutesti, jossa poltetaan tavallinen sähköpolkuoyörän akku BATCOVER peitteen alla(oikea kuva) ja ilman peitettä (vasen).

Tilaa omasi täältä!

Palonrajoituspeitteelle on haettu patenttia, hakemusnumero P22006FI.

Litium-ioniakun palon sammuttaminen käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä

TUKESin video, jossa Litium-ioniakun paloa koetetaan sammuttaa tavallisilla sammutuspeitteillä ja kattilan avulla.
TUKESin video Litium-ioniakkupalon sammuttamisesta käsisammuttimilla.