Pelastustoimen vaativuus kasvaa koko ajan uusien teknologioiden tullessa kuluttajien ja teollisuuden käyttöön. Pelastustoimen henkilöiden ikääntyessä mm savusukelluskelpoisten henkilöiden määrä vähentyy. Näihin asioihin yritys tuo helpotusta työkalujen ja koulutuksen avulla.

Yrityksen avainhenkilöt ovat olleet pelastustoimen operatiivisessa toiminnassa vuosikymmeniä, ja vuosien ajan tutkineet ja kehittäneet pelastustoiminnan menetelmiä. Useisiin tunnistettuihin ongelmiin löytyy uusia menetelmiä, joiden menestyksekkääseen eteenpäin viemiseen tarvittiin uusia työvälineitä.

Kehittämis- ja tutkimustyön tuloksena tulevat innovaatiot vaativat tuotteistusta ja Fire and Rescue Innovation Finland Oy (FRIF OY) perustettiin tätä tekemään. Yrityksen henkilöstön kokemus auttaa työkalujen käyttötarkoituksen määrityksessä ja niiden käyttöönoton kanssa.

Fire and Rescue Innovation Finland FRIF Oy

Veräjäpolku 5, 77600 Suonenjoki

Puhelin: 040 549 5551

Y-tunnus: 3089882-7